แบบฝึกหัดชุด : หลังเรียนเรื่องเวลา
ข้อ1 :  เราควรตื่นนอนเวลาใด
2.15 น.
6.30 น.
9.30 น.
10.00 น.
ข้อ2 :  ถ้าเข็มยาวเดินจากตัวเลข 2 ถึง ตัวเลข 8 คิดเป็นเวลากี่นาที
20 นาที
25 นาที
30 นาที
35 นาที
ข้อ3 :  ข้อใดเป็นการบอกเวลาตอนกลางคืน
11.30 น.
สี่ทุ่มครึ่ง
บ่ายสามโมง
ห้าโมง
ข้อ4 :  ถ้าเข็มยาวหมุนไปได้ 1 รอบครึ่ง คิดเป็นเวลากี่นาที
90 นาที
60 นาที
30 นาที
120 นาที
ข้อ5 :  ถ้าออกจากบ้านเวลา 6 นาฬิกา 45 นาที ถึงโรงเรียนเวลา 7 นาฬิกา 50 นาที ใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนกี่นาที
75 นาที
65 นาที
55 นาที
70 นาที