แบบฝึกหัดชุด : 
ข้อ1 :  ข้อใดกล่าวถึง สำนวน ไม่ถูกต้อง
สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา
ใช้ภาษาเรียบเรียงอย่างสละสลวย
ผู้อ่านหรือผู้ฟังต้องตีความให้เข้ากับเรื่อง
ส่วนใหญ่เกิดจากการนำสิ่งใกล้ตัวมากล่าวเปรียบเปรย
ข้อ2 :  สำนวนข้อใดที่แสดงว่าผู้พูดขาดคุณลักษณะ “ใช้วาจาอ่อนหวาน” ในขณะสนทนา
ยกตนข่มท่าน
ปากว่าตาขยิบ
ปากหวานก้นเปรี้ยว
พูดจามะนาวไม่มีน้ำ
ข้อ3 :  สำนวนใดมีความหมายเชิงบวก
ตบตา ข. คมในฝัก ค. น้ำนิ่งไหลลึก ง. หงิม ๆ หยิบชิ้นปลามัน ค. น้ำนิ่งไหลลึก
คมในฝัก
น้ำนิ่งไหลลึก
หงิม ๆ หยิบชิ้นปลามัน
ข้อ4 :  สำนวนข้อใดมุ่งสอนเรื่องความขยันขันแข็ง
พร้าขัดหลังเล่มเดียว
อัฐยายซื้อขนมยาย
สอนหนังสือสังฆราช
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
ข้อ5 :  “ทั้งสองต่างใช้คำพูดเผ็ดร้อนทุ่มเถียงกันอย่าง ……………………….” ควรเติมสำนวนใดลงในช่องว่าง
คอขาดบาดตาย
ขิงก็ราข่าก็แรง
ขมิ้นกับปูน
ถึงพริกถึงขิง