แบบฝึกหัดชุด : 
ข้อ1 :  เนื้อหมูหนัก 1,900 กรัม คิดเป็นกี่กิโลกรัม กี่ขีด
1 กิโลกรัม 9 ขีด
1 กิโลกรัม 10 ขีด
1 กิโลกรัม 90 ขีด
1 กิโลกรัม 900 ขีด
ข้อ2 :  2 กิโลกรัม เบากว่า ...... ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง
10 ขีด
2,000 กรัม
20 ขีด
2,500 กรัม
ข้อ3 :  เครื่องชั่งในข้อใดที่ใช้ชั่งผัก ผลไม้
เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน
เครื่องชั่งน้ำหนักตัว
เครื่องชั่งสองแขน
เครื่องชั่งสปริง
ข้อ4 :  พริกไทย 2 ขีด กับกระเทียม 500 กรัม ชั่งรวมกันเท่ากับข้อใด
.2,000 กรัม
7 ขีด
502 กรัม
52 ขีด
ข้อ5 :  เครื่องชั่งชนิดใดที่เหมาะที่สุดในการชั่งข้าวสารเป็นกระสอบ
เครื่องชั่งสองแขน
เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน
เครื่องชั่งสปริง
เครื่องชั่งน้ำหนักตัว