แบบฝึกหัดชุด : 
ข้อ1 :  สิ่งของในข้อใดน่าจะมีความจุมากที่สุด
ถ้วย
ถัง
โอ่ง
ข้อ2 :  ข้อใด คือ การตวง
สมชายหนัก 23 กิโลกรัม
สุชาติสูง 141 เซนติเมตร
ถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่ 3 แก้ว
ข้อ3 :  สิ่งของในข้อใด ใช้เป็นหน่วยกลางในการตวงได้
แก้ว
ลูกแก้ว
คลิปหนีบกระดาษ
ข้อ4 :  ถัง 1 ใบ ตักน้ำ 10 ขัน ใส่ได้เต็มพอดี แสดงว่าถังใบนี้มีความจุเท่าไร
9 ขัน
10 ขัน
11 ขัน
ข้อ5 :  หากโอ่งใบหนึ่งมีความจุ 5 ถัง แต่เราใส่น้ำลงไป 5 ถัง กับอีก 3 ขัน จะเกิดอะไรขึ้น
น้ำล้นโอ่ง
น้ำเต็มโอ่งพอดี
น้ำยังไม่เต็มโอ่ง สามารถเติมน้ำได้อีก