แบบฝึกหัดชุด : เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
ข้อ1 :  การดื่มสุรามีประโยชน์หรือไม่ เพราะเหตุใด
1.มี เพราะทำให้ผู้พบเห็นชื่นชม
2.มี เพราะช่วยผ่อนคลายความเครียด
3.ไม่มี เพราะทำให้ร่างกายทรุดโทรม
4.ไม่มี เพราะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
ข้อ2 :  ถ้าพบเห็นเพื่อนดื่มสุรา นักเรียนควรทำอย่างไร
1.แอบดูอยู่ห่างๆ
2.ไปบอกให้ครูทราบ
3.ขอเพื่อนทดลองบ้าง
4.เข้าไปล้อเลียนเพื่อน
ข้อ3 :  ระดับแอลกอฮอลในเลือดกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ที่กฎหมายห้ามขับขี่ยานพาหนะ
1.20
2.50
3.80
4.100
ข้อ4 :  ข้อใดเป็นลักษณะภายนอกที่สังเกตได้จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1.อาเจียนเป็นเลือด ความดันโลหิตสูง
2.ตัวแดง เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
3.หน้าแดง ตาเยิ้ม เดินไม่ตรงทาง
4.หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หน้าซีด
ข้อ5 :  อวัยวะใดที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1.ตับ
2.ปอด
3.หัวใจ
4.กระเพาะอาหาร
ข้อ6 :  แอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารอย่างไร
1.ทำให้ลำไส้ใหญ่ย่อยอาหารได้ไม่ดี
2.ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผล
3.ทำให้ตับอ่อนผลิตน้ำย่อยออกมาน้อยกว่าปกติ
4.ทำให้ไขมันไปเกาะผนังกระเพาะอาหารเกิดอาการท้องอืด
ข้อ7 :  ข้อใดเป็นผลของแอลกอฮอล์ที่มีต่อระบบประสาท
1.พูดไม่ชัด หูตาพร่ามัว
2.ใจสั่น เหนื่อยหอบง่าย
3.ปวดและเจ็บบริเวณท้อง
4.อาเจียนอย่างรุนแรง
ข้อ8 :  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างไร
1.ประสาทตื่นตัวทำให้ขับรถเร็ว
2.ตาพร่ามัว คาดคะเนระยะทางไม่ถูก
3.สายตาทนต่อการมองเห็นแสงได้นาน
4.มองเห็นภาพในระยะไกลชัดแต่ระยะใกล้ไม่ชัด
ข้อ9 :  ถ้าเพื่อนชวนดื่มสุรา นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
1.ต่อว่าเพื่อนและบอกเลิกคบ
2.รับปากเพื่อนและไม่ไปตามนัด
3.ตอบปฏิเสธและบอกว่าไว้โอกาสหน้า
4.ตอบปฏิเสธและชวนเพื่อนไปเล่นกีฬา
ข้อ10 :  ข้อใดช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุด
1.งดเหล้าเข้าพรรษา
2.เมาไม่ขับ จอดหลับดีกว่า
3.เลิกดื่มตลอดชีวิต ทุกชีวิตปลอดภัย
4.หลีกเลี่ยงสุรา ถ้าต้องขับขี่ ชีวีเป็นสุข