แบบฝึกหัดชุด : แบบทดสอบ เรื่อง การทำซ้ำ
ข้อ1 :  ลูปประเภทใดต่อไปนี้ จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเสมอ
for
do-while
while
ข้อ ก และ ข ถูก
ข้อ2 :  ลูปประเภทใดต่อไปนี้ ทำงานอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนเสมอ
for
do-while
while
ข้อ ก และ ข ถูก
ข้อ3 :  for(x=1; x<=10; x+2) การปรับค่าตัวแปรเงื่อนไขลูปจาก โค้ดคือข้อใด
x=1
x<=10
x+2
ถูกทุกข้อ
ข้อ4 :  ลูปจะทำงานเมื่อเงื่อนไขมีค่าอย่างไร
เป็นจริง
เป็นเท็จ
ไม่มีที่สิ้นสุด
ถูกทุกข้อ
ข้อ5 :  ข้อใดไม่ใช่คำสั่งการทำซ้ำ
while
do while
switch case
for
ข้อ6 :  จากสูตรต้องการหาความเร็ว ข้อมูลนำเข้าคือข้อใด v=s/t
ระยะทาง,เวลา
เวลา,ความถี่
ความเร็ว,เวลา
ถูกทุกข้อ
ข้อ7 :  for(x=1; x<=10; x+2) จากโค้ดลูปทำงานกี่รอบ
5 รอบ
10 รอบ
6 รอบ
11 รอบ
ข้อ8 :  for(k=0 ; k<=n ; k++)
10 รอบ
n รอบ
n+1 รอบ
0 รอบ
ข้อ9 :  ข้อใดคือข้อมูลนำเข้าของค่าดัชนีมวลกาย
น้ำหนัก,อายุ
ส่วนสูง,อายุ
เพศ,อายุ
น้ำหนัก,ส่วนสูง
ข้อ10 :  กรณีใดที่ต้องการเขียนโปรแกรมด้วยลูป
การทำซ้ำๆ
ต้องเขียนลูปทุกครั้งเพราะเป็นข้อกำหนด
ทำงานเป็นขั้นตอน
ไม่มีข้อถูก