ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 

 

 

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีมากมายๆ ทางโรงเรียนพยายามสอนให้นักเรียนรู้การเข้าถึงเว็บไซต์ พยายามให้นักเรียนไม่มุ่งเน้นกับเว็บไซต์ xxx ให้นักเรียนอยู่ในกรอบ โตมาเป็นเยาชนที่ดีของสังคม