การแข่งขันทักษะวิชาการ

การวาดภาพในโปรแกรม Paint  เรื่อง  ประเพณียี่เป็ง

วันพฤหัสบดี  ที่ 27  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

อันดับที่  1    เด็กหญิงชญาดา   ดวงจันทร์  ป.1/1

                  

อันดับที่  2    เด็กหญิงศุภัศสรา  นารินทร์   ป.1/1

                                    

อันดับที่  3    เด็กชายสิริมงคล  วิริยา   ป.1/5