การแข่งขันทักษะวิชาการ

การวาดภาพในโปรแกรม Paint  เรื่อง  วันคริสต์มาส

วันพฤหัสบดี  ที่ 27  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

อันดับที่  1    เด็กชายกตัญญู  จิตตลดากร   ป.2/2

                                        

 

อันดับที่  2    เด็กหญิงณัฐชยา  บุญทวี    ป.2/4

                                   

 

อันดับที่  3    เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีเพ็ชรวรรณดี   ป.2/1